Εναλλάκτης θερμότητας

 • Deep Hole Butt Welding Heat Exchanger

  Εναλλάκτης θερμότητας συγκόλλησης με βαθιά τρύπα

  Ο εναλλάκτης θερμότητας συγκόλλησης βαθιάς οπής υιοθετείται κυρίως σε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, φορτίο κόπωσης, κατάσταση εργασίας διάβρωσης πίεσης, σωλήνας ανταλλαγής θερμότητας και φύλλο σωλήνων που ενώνονται με συγκόλληση βαθιάς οπής. (Άδεια UOP)
 • Coiled Tube Heat Exchanger

  Εναλλάκτης θερμότητας με κουλουριασμένο σωλήνα

  Υιοθετήθηκε κυρίως σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης και κρυογονικής, εξάτμισης, μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας. Όπως εξατμιστής αερίου καύσης, υγρό οξυγόνο και εξάτμιση υγρού αζώτου, αέριο θείου και επεξεργασία καυσαερίων κ.λπ.
 • Double Tube Sheet Heat Exchanger

  Εναλλάκτης θερμότητας φύλλων διπλού σωλήνα

  Η σχεδίαση φύλλων διπλού σωλήνα υιοθετείται, με την πλευρά του σωλήνα και την πλευρά του κελύφους να συνδέονται με το δικό τους φύλλο σωλήνα, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης, για τη διευκόλυνση της έγκαιρης ανίχνευσης πιθανής διαρροής και για την εξασφάλιση της ασφάλειας της παραγωγής.
 • Safety Heat Exchanger

  Εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας

  Χρησιμοποιείται κυρίως στις συνθήκες εργασίας όπου απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη δύο μέσων από την πλευρά του σωλήνα και της πλευράς του κελύφους, όπως χημική, μεταλλουργία, τρόφιμα, πολυπυρίτιο κ.λπ. Υιοθετείται δομή διπλού σωλήνα διπλού σωλήνα, αποφεύγοντας εντελώς τις σοβαρές συνέπειες της έκρηξης, της διάβρωσης κ.λπ. που προκαλούνται από τη διαρροή του μέσου του κελύφους και του σωλήνα.
 • TEMA Heat Exchanger

  Εναλλάκτης θερμότητας TEMA

  Συμπυκνωτής, Reboiler, Θέρμανση και άλλοι τυποποιημένοι εναλλάκτες θερμότητας Shell & Tube TEMA
 • Inter Stage Cooler for Compressor and Regeneration Heater

  Inter Stage Cooler για συμπιεστή και θερμαντήρα αναγέννησης

  Χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικό ρεύμα, διαχωρισμό αέρα, χημική βιομηχανία και φαρμακείο κ.λπ.
 • Vaporizer

  Ψεκαστήρας

  Ο εξατμιστής χρησιμοποιείται για τη θέρμανση υγρών αερίων (όπως υγρό άζωτο, υγρό οξυγόνο, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, υγροποιημένο φυσικό αέριο, υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.) σε αέρια κατάσταση με φυσικό αέριο ή ατμό ως πηγή θερμότητας.